Ref.:1705
ESPAÑA PREFILATELIA REUS a BARCELONA AÑO 1814
Precio= 4,00 €

Carta circulada - REUS a BARCELONA, 11 AGOSTO 1814.1 unidades disponibles

- Filatelia Europa S.L. CIF: B65592172  - C/ Balmes 266, ent. 5º - 08006-Barcelona (España)                                                                                           
Teléfono atención al cliente: (34) 93 127 20 32 - Fax: (34) 93 237 00 15  -- Email: info@subastaseuropa.com

www.subastaseuropa.com